Αποδείξεις

 
Απόδειξη είσπραξης 229

Κωδικός Δίαυλος: 611214

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 229
Διάσταση : 10 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη είσπραξης 228

Κωδικός Δίαυλος: 611213

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 228
Διάσταση : 10 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 2
Αντίγραφα : 2 (Λευκό - Κίτρινο)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών 202

Κωδικός Δίαυλος: 611208

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 202
Διάσταση : 10 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 2
Αντίγραφα : 2 (Λευκό - Κίτρινο)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών 204

Κωδικός Δίαυλος: 611209

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 204
Διάσταση : 10 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 2
Αντίγραφα : 2 (Λευκό - Κίτρινο)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη επιστροφής 226

Κωδικός Δίαυλος: 611203

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 226
Διάσταση : 10 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 2
Αντίγραφα : 2 (Λευκό - Κίτρινο)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη επιστροφής 227

Κωδικός Δίαυλος: 611204

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 227
Διάσταση : 10 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη πληρωμής 230

Κωδικός Δίαυλος: 611205

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 230
Διάσταση : 10 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 2
Αντίγραφα : 2 (Λευκό - Κίτρινο)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών 231

Κωδικός Δίαυλος: 611206

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 231
Διάσταση : 10 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών 236

Κωδικός Δίαυλος: 611200

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 236
Διάσταση : 10 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 2
Αντίγραφα : 2 (Λευκό - Κίτρινο)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών 236α

Κωδικός Δίαυλος: 611201

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 236α
Διάσταση : 10 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 2
Αντίγραφα : 2 (Λευκό - Κίτρινο)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών 236γ

Κωδικός Δίαυλος: 611202

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 236γ
Διάσταση : 10 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών 241 (για παροχή υπηρεσιών)

Κωδικός Δίαυλος: 611212

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 241
Διάσταση : 10 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη είσπραξης ενοικίου 242

Κωδικός Δίαυλος: 611207

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 242
Διάσταση : 10 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 2
Αντίγραφα : 2 (Λευκό - Κίτρινο)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών 237 (για παροχή υπηρεσιών)

Κωδικός Δίαυλος: 611211

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 237
Διάσταση : 10 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών 205

Κωδικός Δίαυλος: 611210

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 205
Διάσταση : 10 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη είσπραξης 229γ (με ανάλυση μετρητών & αξιογράφων)

Κωδικός Δίαυλος: 611215

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 229γ
Διάσταση : 13 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη πληρωμής 231β (με ανάλυση μετρητών & αξιογράφων)

Κωδικός Δίαυλος: 611216

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 231β
Διάσταση : 13 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Γαλάζιο)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη ποσοτικής παραλαβής 235 

Κωδικός Δίαυλος: 611217

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 235
Διάσταση : 13 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών 209 

Κωδικός Δίαυλος: 611233

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 209
Διάσταση : 20 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη Δαπανών 233β (Έντυπο παρουσίασης εξόδων επαγγελματικών ταξιδίων)

Κωδικός Δίαυλος: 611261

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 233β
Διάσταση : 13 X 19
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Invoice 235α (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχεία)

Κωδικός Δίαυλος: 611241

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 235α
Διάσταση : 20 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη παροχής Νομικών υπηρεσιών 237ε (με ανάλυση κρατήσεων) 

Κωδικός Δίαυλος: 611371

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 237ε
Διάσταση : 20 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη Λιανικών συναλλαγών 238 (για παροχή υπηρεσιών)

Κωδικός Δίαυλος: 611239

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 238
Διάσταση : 20 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 2
Αντίγραφα : 2 (Λευκό - Κίτρινο)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη Λιανικών συναλλαγών 239 (για παροχή υπηρεσιών)

Κωδικός Δίαυλος: 611240

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 239
Διάσταση : 20 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη μισθοδοσίας 247 - Εκκαθάριση αποδοχών

Κωδικός Δίαυλος: 611271

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 247
Διάσταση : 20 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Φορτωτική 254

Κωδικός Δίαυλος: 611253

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 254
Διάσταση : 20 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 4
Αντίγραφα : 4 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ - Πράσινο)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Φορτωτική Διεθνών Μεταφορών 254α

Κωδικός Δίαυλος: 611373

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 254α
Διάσταση : 29 X 21
Πολλαπλότητα : 25 X 6
Αντίγραφα : 6 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ - Πράσινο - Γαλάζιο - Πράσινο)
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Δελτίο Αποστολής - Απόδειξη Λιανικής Πώλησης 263α

Κωδικός Δίαυλος: 611232

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 263α
Διάσταση : 20 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ )
Στήλες ΦΠΑ : 1
Χαρτί : Αυτογραφικό
 
Απόδειξη Λιανικής πώλησης 305β (πετρελαίου θέρμανσης)

Κωδικός Δίαυλος: 611363

Κατασκευαστής : Typotrast
Κωδικός : 305β
Διάσταση : 20 X 18
Πολλαπλότητα : 50 X 3
Αντίγραφα : 3 (Λευκό - Κίτρινο - Ροζ)
Χαρτί : Αυτογραφικό
Στήλες ΦΠΑ : 1
 

Νέες Εκδόσεις Βιβλίων

Δείτε τες εδώ

Top 10 Βιβλίων

Δείτε το εδώ

logo


Ακολουθήστε μας  facebook

Στοιχεία Επικοινωνίας

Βιβλιοπωλείο Δίαυλος

Αρπακουλακηδών 5
    Τ.Κ. 73300, Μουρνιές, Κρήτη

 0030 2821095966   0030 2821074492

 info@diaylos.gr, diaylosb@otenet.gr

Που Βρισκόμαστε